Próbne obciążenia

Próbne obciążenia są praktycznym potwierdzeniem teoretycznych założeń projektowych dotyczących nośności i użytkowania badanego elementu konstrukcyjnego. Jednym ze sposobów badania jakości wykonanego fundamentu palowego jest próbne obciążenie statyczne pala działające na zasadzie wciskania, wyciągania lub zginania. Badanie danego elementu posadowienia pośredniego wykonuje się stopniowo przykładając siłę równą obliczeniowej nośności kontrolowanego pala. Na potwierdzenie jego właściwej współpracy z podłożem badanie powtarza się naciskając na pal 1,5 krotną siłą jaką powinien on „udźwignąć” przy założonym przemieszczeniu.

Próbne obciążenia są najskuteczniejszą metodą kontroli nośności wykonanych pali, mikropali, czy kolumn cementowo-gruntowych.

Obciążenia pionowe

Próbne obciążenia pionowe pali fundamentowych planuje się już na etapie projektowania posadowienia biorąc pod uwagę możliwości ich zrealizowania. Do wyboru mamy różne rodzaje obciążeń - od balastowego – najtrudniejszego i najkosztowniejszego do wykonania, przez układ mieszany, balastowo-kotwiący, aż po układ kotwiący w sytuacji gdy siatka pali jest na tyle gęsta, że można użyć sąsiednich pali do zakotwienia się. Kolejnym ważnym aspektem determinującym czas przeprowadzenia próbnych obciążeń jest odpowiednia wytrzymałość materiału z którego zbudowane są pale – norma przewiduje wykonanie badania po 30 dniach od ich wykonania. W uzasadnionych przypadkach próbne obciążenia wykonuje się pilotażowo na palach testowych jeszcze na etapie projektowania fundamentów palowych, rozwiązanie takie pozwala na optymalizację przyjętych rozwiązań projektowych popartą badaniami w rzeczywistych warunkach gruntowych.