Próbne obciążenia

Obciążenia poziome

Badanie fundamentów palowych na siły poziome ma swoje uzasadnienie wszędzie tam, gdzie siła działająca w płaszczyźnie prostopadłej do osi pala lub moment zginający ma duży udział w rzeczywistej pracy konstrukcji. Kontrola przemieszczeń badanego fundamentu palowego obciążanego statycznie ma najistotniejszy wpływ w procesie testowania jego nośności – stąd wymogi stawiane procesowi obciążania i rejestrowania odkształceń są tak precyzyjne i restrykcyjne zarazem – pomiar osiadań / wychyleń pali z dokładnością do 0,01 mm. Empiryczne badania rzeczywistego zachowania się elementu konstrukcyjnego: pala, mikropala, kolumny cementowo-gruntowej wykonanej w technologii „jet grouting”, czy kolumna DSM, stanowi bogate źródło wiedzy i doświadczenia, które ma wpływ na lepsze i precyzyjniejsze szacowanie parametrów wytrzymałościowych jak i wynikających z użytkowania parametrów jakościowych projektowanych fundamentów palowych.