Firma

GEOPROJECT Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/25
50-078 Wrocław

NIP 898-21-72-148
REGON 021220076

tel.: +48 71 735-13-20
fax: +48 71 735-13-21

e-mail: biuro@geoproject.com.pl

Adres do korespondencji:
GEOPROJECT Sp. z o.o.
ul. Oławska 23 J
55-220 Jelcz-Laskowice

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000352691 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pobierz pełny odpis.