Zarząd

dr inż. Waldemar Tutaj

Prezes Zarządu
waldemar.tutaj@geoproject.com.pl

mgr Wojciech Tutaj

Wiceprezes Zarządu