Mikropale iniekcyjne

Wzmocnienia posadowień

Mikropale iniekcyjne znajdują zastosowanie jako wzmocnienie posadowienia istniejących fundamentów. Proces ten stosuje się, gdy w budynku zaobserwowano znaczne osiadania, objawiające się spękaniami na murach, bądź projektuje się jego nadbudowę lub rozbudowę.

Mikropale można wykonać po obwodzie istniejącego budynku, które następnie łączy się oczepem żelbetowym. Ze względu na niewielkie gabaryty wiertnicy, można je wykonać z wnętrza pomieszczeń, np. bezpośrednio pod posadzką lub ścianami wewnętrznymi budynku.