Mikropale iniekcyjne

Mikropale kotwiące

Mikropale można wykonywać zarówno pionowe jak i ukośne, gdy występują znaczne siły poziome, wtedy pracują jako pale wymywane. Technologia ta znajduje wówczas zastosowanie jak zakotwienie ścian zabezpieczających wykopy, czy posadowienie obiektów wieżowych.

Stosowane są również jako poprawa stateczności skarp i zboczy. Podstawa mikropala kotwiona jest wówczas poniżej płaszczyzny poślizgu.