Badania geologiczne

Sondowania dynamiczne DPL

Wykonuje się w celu określenia stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych
i lokalizacji stropów warstw geotechnicznych. Badanie polega na wbijaniu kolumny żerdzi zakończonych końcówką stożkową w grunt. Wbijanie odbywa się poprzez podnoszenie bijaka (o masie 10 kg) na stałą wysokość i opuszczaniu go na podbabnik.

Wskaźnikiem sondowania dynamicznego jest liczba uderzeń bijaka potrzebna do wprowadzenia kolumny żerdzi zakończonych stożkiem w grunt na głębokość 0,10 m.

Na podstawie wartości stopnia zagęszczenia określa się stopień zagęszczenia ID gruntu.

Pobierz PDFPobierz załącznik: Przykładowa karta sondowań