Badania geologiczne

Badania laboratoryjne

Na podstawie pobranych próbek gruntów wykonuje się badania laboratoryjne.

Podczas badań laboratoryjnych określa się: skład granulometryczny, granicę konsystencji, wilgotność naturalną, wskaźniki klasyfikacyjne, zawartość części organicznych.

Na podstawie wyników badań polowych oraz laboratoryjnych ustala się cechy fizyczne i mechaniczne gruntów, a tym samym określa się przydatności gruntów do celów budowlanych.

Pobierz PDFPobierz załącznik: Przykładowy przekrój geologiczny