Kolumny jet grouting

„Jet grouting” zwany inaczej wysokociśnieniową iniekcją strumieniową to technologia polegająca na zniszczeniu naturalnej struktury gruntu energią iniektu (zaczynu cementowego) tłoczonego pod wysokim ciśnieniem poprzez żerdź wiertniczo-iniekcyjną. W wyniku powstaje kolumna cementowo-gruntowo wzmacniająca („cementująca”) grunt. Można ją stosować we wszelkiego rodzaju gruntach nienośnych lub słabonośnych (nasypy, namuły, torfy, piaski o niskim stopniu zagęszczenia, grunty spoiste o różnym stopniu plastyczności) i silnie nawodnionych. Kolumny „jet grouting” można stosować o różnych średniacach (ø400÷1000 mm), długościach (0,5÷30 m) i wykonywać pod różnymi kątami. Nośności kolumn wahają się w zakresie 300÷1000 kN.

Ze względu na małe gabaryty sprzętu wiertniczego możliwe jest także wykonywanie kolumn z poziomu piwnic. Bezwibracyjność technologii i mała ingerencja w konstrukcję sprawia, że technologia dedykowana jest w szczególności wzmacnianiu posadwienia obiektów zabytkowych.

Podbicie fundamentów

Istniejące fundamenty o niezadowalających parametrach nośności, np. zbyt płytko posadowione, niewystarcząjące z uwagi na zmianę funkcji użytkowej obiektu lub o zmniejszonej nośności spowodowanej upływem czasu, można szybko, łatwo i bezpiecznie podbijać metodą iniekcji strumieniowej „jet grouting. Podbicie fundamentów wymienioną technologią polega na wzmocnieniu podłoża gruntowego poniżej istniejącego poziomu posadowienia. Kolumny gruntowe cementują grunt tworząc bryłę wraz z fundamentem. W wyniku iniekcji ciśnieniowej otrzymujemy fundament o powiększonych gabarytach i niższym poziomie posadowienia w głębszych i bardziej nośnych warstwach.

W porównaniu do metody tradycyjnej podbijanie w technologii „jet grouting” jest dużo mniej inwazyjne. Prace nie powodują znacznego osiadania fundamentów i charakteryzują się szybkim postępem prac.