Kolumny jet grouting

Posadowienie na kolumnach

Posadowienie na kolumnach „jet goruting” to rodzaj posadowienia pośredniego, które polega na przekazaniu przez kolumnę iniekcyjną obciążeń z podstawy elementu konstrukcyjnego na grunt niżej zalegający. Stosowane jest w przypadku, gdy przestaje być opłacalne ekonomicznie lub wręcz niemożliwe przegłębianie wykopów pod obiekty i poszerzanie gabarytów fundamentów bezpośredniach. Kolumny iniekcyjne „jet grouting” przekazują obciążenie pracując podstawą pala i siłami tarcia na jego pobocznicy. Kolumny można dowolnie zbroić. Firma GEOPROJECT najczęściej stosuje zbrojenie systemowe, które można osadzać i łączyć w łatwy sposób nie generując dodatkowych kosztów, np. wynajmu dźwigu.