Kolumny jet grouting

Przesłony poziome

Przesłony poziome z kolumn „jet grouting” wykonywane są na potrzeby realizacji głebokich wykopów, które rozmywane są z uwagi na wysoki poziom występowania wody gruntowej napływającej do wnętrza wykopu. Tzw. poziome ekrany przeciwfiltracyjne mają za zadanie maksymalnie zminimalizować dopływa wody do wykopu i zapewnić jego stateczność. Bardzo często stosowane są w parze z palisadami oporowymi tworząc tzw. „wanny”.

Technologia przesłon poziomych z kolumn „jet grouting” szczególnie dedykowana jest realizacją w sąsiedztwie gęstej zabudowy, ponieważ takie odwodnienie nie ingeruje w poziom