Kolumny jet grouting

Palisady oporowe

Palisady oporowe z kolumn „jet grouting” stanowią lekkie konstrukcje oporowe zabezpieczające stateczność ścian głebokich wykopów, naziomów oraz posadowienie fundamentów obiektów znajdujących się w pobliżu. Często stanowią także barierę ograniczającą dla napływającej poziomo do wnętrza wykopu wody gruntowej. Palisady oporowe mogą być wykonywane jako tymczasowe (chwilowo spełniające swoje zadanie) lub stałe (np. z możliwością zastosowania ich jako docelowej ściany fundamentowej).

Realizacja jest możliwa w bezpośrednim sąsiedztwie budynków istniejących. Formawanie palisady z kolumn „jet grouting” nie powoduje wibracji ani rozluźnienia gruntu w rejonie prowadzonych robót, a małe gabaryty sprzętu pozwalają dotrzeć nawet w bardzo ograniczone przestrzenie i niedociążaja znacząco naziomu.